Fotorecja z konferencji pt. Charyzmat postaci patrona szkoły i jego spuścizna w środowisku

Fotorelacja z konferencji, która odbyła się w dniach 5-7 X 2007 w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym "ARKA" w Gródku nad Dunajcem. Konferencja pt. Charyzmat postaci patrona szkoły i jego spuścizna w środowisku została zorganizowana przez Oddział KSW w Tarnowie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako konferencja ogólnopolska dla przedstawicieli Oddziałów i Kół KSW.


Opis konferencji
Zdjęcie nr 1

Ks. Stanisław Cyran - rekolekcjonista Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego "ARKA" - podczas Mszy Św. inaugurującej Konferencję

Zdjęcie nr 2

W czasie homilii ks. Stanisława na temat "Patriotyzm dnia współczesnego"

Zdjęcie nr 3

Danuta Ciszek (Oddział Tarnów) prowadzi spotkanie integracyjne

Zdjęcie nr 4

Spotkanie integracyjne. W pierwszym rzędzie od prawej: Renata Gomoła (Tarnów), Danuta Dobosz (Libiąż), Maria Andriejková, Anna Kuchárová (Stara Lubownia - Słowacja), Halina i Mieczysław Warchołowie (Kędzierzyn Koźle), Elżbieta Zięba (Tarnów)

Zdjęcie nr 5

Spotkanie ministra Stanisława Sławińskiego z dyrektorami szkół KSW i prezesami Oddziałów, prowadzącymi te szkoły

Zdjęcie nr 6

Spotkanie z dyrektorami i prezesami

Zdjęcie nr 7

Dyskusja była ciekawa.

Zdjęcie nr 8

Odbieranie materiałów konferencyjnych

Zdjęcie nr 9

Odbieranie materiałów konferecyjnych

Zdjęcie nr 10

Odbieranie materiałów konferencyjnych

Zdjęcie nr 11

Wiceprezesi ZG KSW od lewej: Antoni Buchała (Libiąż) i Dariusz Przyłas (Lubliniec) przed konferencją

Zdjęcie nr 12

Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia

Zdjęcie nr 13

Rozmowy w kuluarach, przed inauguracją: z-ca Prezydenta M. Tarnowa Dorota Skrzyniarz i Antoni Buchała

Zdjęcie nr 14

Powoli zajmowane są miejsca, od lewej: Urszula Blicharz (dyrektor Delegatury w Tarnowie, KO w Krakowie), Dorota Skrzyniarz (z-ca Prezydenta M. Tarnowa), Antoni Buchała (wiceprezes ZG KSW)

Zdjęcie nr 15

Powitanie zebranych - prezes ZG KSW oraz Oddziału w Tarnowie (organizatora konferencji) - Magdalena Urbańska

Zdjęcie nr 16

Oficjalne otwarcie konferencji - minister Stanisław Sławiński

Zdjęcie nr 17

Wręczenie Magdalenie Urbańskiej Nagrody Ministra Edukacji Narodowej I stopnia

Zdjęcie nr 18

Dyrektor Urszula Blicharz - KO w Krakowie, Delegautra w Tarnowie

Zdjęcie nr 19

Anna Kuchárová - wicedyrektor Szkoły Katolickiej w Starej Lubowni (Słowacja)

Zdjęcie nr 20

Dorota Skrzyniarz - z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa

Zdjęcie nr 21

Dariusz Przyłas - wiceprezes ZG KSW, dyr. Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

Zdjęcie nr 22

Referat dra Stanisława Sławińskiego Kondycja polskiej szkoły

Zdjęcie nr 23

Wystawa poświęcona wybranym patronom szkół

Zdjęcie nr 24

Wystawa poświęcona wybranym patronom szkół

Zdjęcie nr 25

Wystawa poświęcona wybranym patronom szkół

Zdjęcie nr 26

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ, Katowice) - Wychowanie patriotyczne poprzez postaci patronów szkół

Zdjęcie nr 27

Wykład prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego (UJ, Kraków) - Autorytet patrona szkoły jako przykład do naśladowania wśród wychowanków

Zdjęcie nr 28

Wykład prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego (UJ, Kraków) - Autorytet patrona szkoły jako przykład do naśladowania wśród wychowanków

Zdjęcie nr 29

Wykład prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego (UJ, Kraków) - Autorytet patrona szkoły jako przykład do naśladowania wśród wychowanków

Zdjęcie nr 30

Widok na salę podczas dyskusji.

Zdjęcie nr 31

Dyskusja - głos zabrał ks. prof. Adam Solak

Zdjęcie nr 32

Pytanie zadaje dyr. Szkoły KSW w Gorzowie Wielkopolskim - Leszek Weichert

Zdjęcie nr 33

Prezes Magdalena Urbańska i prof. Andrzej Borowski

Zdjęcie nr 34

Ks. Józef R. Maj oraz przedstawicielki oddziału KSW w Tarnowie: Danuta Srebro i Stanisława Dziewa-Nowak

Zdjęcie nr 35

Na konferencję przybył ks. bp Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

Zdjęcie nr 36

Rozmowy ks. biskupa z Zarządem Głównym KSW

Zdjęcie nr 37

Rozmowy ks. biskupa z Zarządem Głównym KSW

Zdjęcie nr 38

Oficjalne powitanie Biskupa Wiktora

Zdjęcie nr 39

Biskup Wiktor Skworc przemawia do zebranych

Zdjęcie nr 40

Spotkanie przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych z ministrem Stanisławem Sławińskim

Zdjęcie nr 41

Wykład ks. prof. Adama Solaka - Wychowanie elit w służbie dziedzictwa narodowego

Zdjęcie nr 42

Spotkanie z Waldemarem Smaszczem na temat Przykłady postaci patronów szkół: ks. Jan Twardowski, Janusz Korczak i Roman Brandstaetter

Zdjęcie nr 43

Waldemar Smaszcz

Zdjęcie nr 44

Materiały konferencyjne są ciekawe - przegląda je Elżbieta Zięba

Zdjęcie nr 47

Rozmowy Zarządu

Zdjęcie nr 48

Przygotowanie do spotkania: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców i jego rola w środowisku. Konferencja programowa KSW

Zdjęcie nr 49

Dorota Tułasiewicz i Magdalena Urbańska - przedstawienie postaci bł. Natalii Tułasiewicz

Zdjęcie nr 50

Dr Michał Nawrocki w wykładzie: Trudne miłości. O szczególnym rozumieniu pojęcia "patriotyzm" w literaturze (i o jego możliwym nauczaniu w szkole)

Zdjęcie nr 51

Dyskusja po wykładzie - głos zabrał wiceprezes ZG KSW Antoni Buchała

Zdjęcie nr 52

Ostatnie ustalenia przed wystąpieniem - dr Maciej Korkuć i Magdalena Urbańska

Zdjęcie nr 53

Dyskusja panelowa - Patron mojej szkoły patriotą. Od lewej: Danuta Ciszek, Renata Gomoła, Dariusz Przyłas, Antoni Buchała i prowadzący dr Maciej Korkuć

Zdjęcie nr 54

Oficjalne zakończenie konferencji

Zdjęcie nr 55

Oficjalne zakończenie konferencji

Zdjęcie nr 56

Agnieszka Zyśko i Marta Przyłas z Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu, które dzielnie pomagały w recepcji konferencji

Zdjęcie nr 57

Podziękowanie prezesi Zarządu Głównego złożyli na ręce ks. prałata Józefa R. Maja - kapelana KSW w Polsce

Zdjęcie nr 58

Podziękowanie prezesi Zarządu Głównego złożyli na ręce ks. prałata Józefa R. Maja - kapelana KSW w Polsce

Zdjęcie nr 59

Uczestnicy konferencji wręczyli prezes ZG KSW Magdalenie Urbańskiej serce, wykonane przez uczniów z Lublińca

Zdjęcie nr 60

Msza święta na zakończenie obrad

Zdjęcie nr 61

Ostatnie zdjęcia...

Zdjęcie nr 62

Ostatni posiłek...